Site menu:

Poslednje vesti:

02. jula 2010.:
Probna verzija sajta je postavljena na server.

 

SZTR Mlekara „Markovac“ je počela sa radom 01.02.2002. godine na čelu sa vlasnikom Miroslavom Popovićem. Nakon 5 godina rada mlekara u svom asortimanu ima 15 vrsta proizvoda od kojih su na tržištu najprepoznatljiviji markovački jogurt i markovački kačkavalj.

 

Mlekara trenutno radno angažuje 23 zaposlena radnika od čega 3 sa visokom školskom spremom, 10 radnika sa srednjom školskom spremom i 10 nekvalifikovanih radnika koji su uključeni u kompletan postupak proizvodnje, pakovanja i distribucije proizvoda. U svom voznom parku mlekara raspolaže sa 7 vozila za razvoz robe i dovoz sirovina sa terena.


Mlekara se bavi proizvodnjom i distribucijom mlečnih proizvoda, gde preko sopstvene distributivne mreže pokriva čitavu centralnu Srbiju. Ono što karaktereiše proizvode mlekare je orginalnost tehnološkog postupka proizvodnje, odnosno svi proizvodi su proizvedeni od svežeg mleka labaratorijski ispitanog kvaliteta. Analize uzoraka gotovih proizvoda ispitanih od strane Veterinarskog specijalističkog instituta Požarevac iz Požarevca ukazuju na visoki kvalitet proizvoda i njegovu stalnu ispravnost.


Ova porodična mlekara se može okarakterisati kao stabilna trgovinska zanatska radnja koja teži da sigurnim koracima ide napred u ostvarivanju svojih dugoročnih ciljeva od kojih je pre svega proširenje proizvodnog kapaciteta, uvođenje HACCP standarda i još mnogo toga.